Servisas

Servisas

Žinome koks svarbus yra paciento saugumo užtikrinimas gelbėjimo metu. Ilgametė patirtis medicininės aparatūros bei medicinos gelbėjimo įrangos srityje suteikia galimybę pasiūlyti mūsų klientams kompleksinį techninį įrangos aptarnavimą.

Atliekame garantinį ir pogarantinį techninį aptarnavimą; siūlome pilną priedų bei eksploatacinių medžiagų skalę. Atliekant remonto darbus naudojame tik originalias atsargines dalis.

Aukšta serviso tarnybos darbuotojų kvalifikacija, kuri yra reguliariai keliama apmokymų pas mūsų partnerius metu, garantuoja aukščiausio lygio paslaugas.

Esame tikri, kad nuolatinė ir profesionali mūsų teikiama techninė priežiūra garantuos Jums visišką įrangos eksploatacijos komfortą, užtikrins aukštą Paciento saugumo lygį bei leis sumažinti įrangos išlaikymo kaštus.

Siūlome įvairias bendradarbiavimo formas: vienkartinės paslaugos gedimų metu gavus pranešimą apie gedimą, einamoji techninė priežiūra, ciklinis – periodinis aptarnavimas, techninio aptarnavimo apmokymai, nuolatinės techninės priežiūros sutartis.